NAF D-Itch Skin Spray, 0,75 l

Zacht voor de geïrriteerde huid

€ 36,99

(€ 49,32 / l, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 0,75 l

Bezorging uiterlijk op donderdag, 23. mei als je bestelt voor dinsdag 00:00 uur.

Nog 6 stuks op voorraad

Gratis verzending naar Nederland vanaf € 79,90.
Meer informatie over de verzending en levering

Kenmerken & Voordelen

 • Voor gevoelige huid
 • Ideaal na muggenbeten
 • Zachte formulering

Art. nr.: FKF-NAF12, Inhoud: 0,75 l, EAN: 5032410120714

Beschrijving

Een spray die speciaal ontwikkeld is voor de geïrriteerde huid om de veerkracht van de huid te ondersteunen. De D-Itch Huidspray is ideaal voor gebruik na muggenbeten of bij seizoensgebonden huidirritaties.

Gebruik:
Goed schudden voor gebruik. Spray de getroffen gebieden royaal als dat nodig is.

Let op:
De D-Itch Skin Spray wordt niet aanbevolen bij lichtgekleurde vacht en bij schimmels, hierdoor kan na verloop van tijd verkleuring van de vacht optreden.

Verzorgingsproducten: Spray
Ingrediënten (INCI)
 • isopropanol
 • Monoproylene Glycol
 • Paeonol
 • Methylsulfonylmethaan (MSM)
 • vitamine C
Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord: waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P264 - Na gebruik de handen grondig wassen.
 • P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Gevaarinstructies:

 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
NAF
Gebruiksaanwijzing

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor NAF D-Itch Skin Spray

Vergelijkbare producten

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Anderen kochten ook:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder