Carr & Day & Martin FLYGARD® Extra Strength Gel, 250 ml

Innovatief vliegenwerend middel in gelvorm

€ 14,09

(€ 56,36 / l, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 250 ml

Bezorging uiterlijk op donderdag, 27. juni als je bestelt voor dinsdag 00:00 uur.

Op voorraad

Gratis verzending naar Nederland vanaf € 79,90.
Meer informatie over de verzending en levering

Kenmerken & Voordelen

 • Effectieve bescherming tegen insecten
 • Toepassing zonder sproeien
 • Gemakkelijk in gebruik

Art. nr.: GK-HE069, Inhoud: 250 ml, EAN: 5021544500042

Beschrijving

Met de innovatieve FLYGARD® Extra Strength Gel kun je je paard effectief beschermen tegen insecten zonder een spray te hoeven gebruiken. Ideaal voor gevoelige plekken zoals het hoofd en voor paarden die schrikken van sprays. Met 10% DEET biedt de gel ook langdurige bescherming tegen vervelende vliegen en co.

Aanbrengen: Breng een dun laagje van de gel aan op de gewenste plekken van je paard. Je kunt dit direct met de hand doen of met een doek.

Verzorgingsproducten: Gel
actieve bestanddeelconcentratie
 • diethyl-m-toluamide (DEET)
 • geraniol
 • natriumhydroxide
 • benzyl alcohol
Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P264 - Na gebruik grondig met veel water wassen.
 • P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302 + P352 - In geval van contact met de huid: Wassen met veel water.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P404 - In gesloten verpakking bewaren.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Gebruik biociden voorzichtig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor Carr & Day & Martin FLYGARD® Extra Strength Gel

Vergelijkbare producten

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Anderen kochten ook:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder